ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Author: Mazil Vilkis
Country: Equatorial Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 8 October 2006
Pages: 188
PDF File Size: 5.5 Mb
ePub File Size: 15.1 Mb
ISBN: 696-8-15997-309-8
Downloads: 81373
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoonos

Hemen her vakada kemik ilii tutulur Tehis annda sklkla lenf nodlar, dalak ve karacier tutulumu da grlrKlinik: Histiyositik hcrelerle birlikte deiik oranlarda eozinofil lkositler, lenfositler, plazma hcreleri ve ntrofiller de bulunabilir. Yumuak doku plazmositomlar en sk akcierler, sinsler, larinks ve nazofarinkste yerleir. En sk gelitii ekstranodal doku mide dir.

VitB12 ve folik asit eksikliklerinde hcrelerin mitozla blnmesi gecikir. Ekstramedller hematopoez ve artm RES aktivitesi hepatosplenomegali Etkisiz eritropoez ar demir emilimi, hemosiderozis ve anemlierin En sk lm nedeni, sekonder hemokromatozise bal kalp yetmezliidir.

Trombs bulunan organlar sklk srasna gre: Demir depolar hemosiderin, ferritin azalr. Hcrelerin geni, vakuoll sitoplazmalar, lineer yarkl oluklu vezikler ekirdekleri vardr.

IL-6 Miyelom hcre proliferasyonundan sorumlu sitokindir. Benign tmrlerden kavernz lenfanjiom ve kavernz hemangiom sktr. Hematopoetik Kk Hcre ve Hematopoez Documents. Scak antikor immunhemolitik anemi Souk antikor immunhemolitik anemi Souk hemolizin hemolitik anemi Yapm Yetersizlii le Oluan Anemiler Megaloblastik anemiler: Neoplastik Langerhans hcre infiltrasyonu nedeni ile deri lezyonlar belirgindir, seboreik erpsiyonlar oluur.

  AKWARIUM MOJA PASJA PDF

Mikrobik ajanlar Hcresel debris Dolama karan yabanc maddeler Nekrotik dokular Lenf dmleri imi ve arl olup bazen zerindeki deride kzarklk vardr.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Byk hacimli IgM kan akmn yavalatr; hiperviskosite sendromuna neden snflndrlmas. Robbins patoloji pdf indir trke mobil oyun indir okey.

Spontan dalak rptrnn sk nedenleri EMN, malarya, tifo, lsemi, lenfoid neoplazmlar de grlr. Bazen tmr evre yumuak dokulara yaylr. Lenfosit predominant Lenfosit zengin Nodler sklerozan Mikst selller Lenfosit-fakir.

P gastriti, Sjgren sendromu, Hashimoto tiroiditi, kronik enterit ve kolit, bronlarakcier ve nonmukozal dokulardan tkrk bezi, meme, tiroid, orbita kaynaklanr. Ortalama survi yldr. Mikrotrombsler Multipl infarkt, hemoraji Hipofiz: Hastalarn az bir ksmndan plazma hcreli tmrler zellikle de multipl miyelom geliir. Multipl miyelomda sklk srasna gre tutulan kemikler: Kemik iliinde eritroid ncller byyerek megaloblastlara, granlosit nclleri dev metamiyelositlere dnr.

Postpartum Sheehan sendromu hipofiz nekrozu. Medlla spinaliste dorsal ve lateral traktslerde miyelin dejenerasyonu bazen akson dejenerasyonu Spastik paraparezi, sensoryal ataxi, alt ekstremitelerde ar paresteziler.

  BRADY ROHS COMPLIANCE FILETYPE PDF

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

En sk konjenital aplastik anemi sebebidir. En sk kafa kemikleri, kostalar ve femur etkilenir. Histolojik olarak kanser, biyolojik olarak maligndir.

En az neoplastik RS hcresi olan, dolaysyla en iyi prognozlu olan tiptirHodgkin Lenfomalarn Snflandrlmas Subtip Nodler sklerozan Morfoloji ve mmnofenotip Fibroz bantla lenfoid doku nodllere ayrlr.

Agresif fatal tmrlerdir, ancak tedaviye iyi cevap verirler. Multipl myelomda malign plazma hcrelerinde intrasitoplazmik Russel, intrankleer Dutcher cisimleri ve kafa grafisinde zmba delii grnml litik lezyonKlinik: Neoplastik lenfositik hcre proliferasyonu lenf nodu gibi ekstramedller lenfoid dokularda oluursa tmr lenfoma adn alr.